BIJNA UITVERKOCHT!

Gevraagd klei voor dijken en industrie. Gevraagd klei uit natuurontwikkeling, waterberging, (bergings) vijvers, bouwputten e.d. Correcte afwikkeling, bereid tot kosteloos vooronderzoek!

Dijkenklei

  • Dijkenklei is klei dat gebruikt wordt voor de bouw van dijken. In zijn algemeenheid dient het zandgehalte < 40 % te zijn, het lutumgehalte tussen de 17,5% en 40 % en het organisch stof gehalte dient minder dan 3 % te bedragen.
  • Het CROW (RAW) geeft aangepaste eisen voor de dijkenklei. Deze dijkenklei wordt aangeduid in de erosieklassen 1, 2 en 3, waarbij erosieklasse 1 sterk erosie bestendig is en klasse 3 weinig erosie bestendig is. De erosieklassen (volgens CROW) worden bepaald door de het bepalen van de plasticiteit van de grond (de vloeigrens en de plasticiteitsindex) en het gehalte aan minerale delen. De dijkenklei dient verder homogeen en schoon (geen puin, plantenresten e.d.) te zijn en zijn er eisen aan het organische stof gehalte en het zoutgehalte. Daarnaast dient het te voldoen aan de milieu hygiĆ«nische kwaliteit. Soms worden er eisen gesteld aan de herkomst van de dijkenklei.